Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan deneyim paylaşımı, yorum ve tartışma imkanı tanıyan ve buna ilişkin sair içerik sunan internet sitesi www.dekorasyonblog.net(“dekorasyonblog.net“) adresi üzerinden dekorasyonblog.net hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak tüm kullanıcıların, dekorasyonblog.net’de sağlanan hizmetlere ilişkin işbu koşullara uymaları beklenmektedir. dekorasyonblog.net hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız veya yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız dekorasyonblog.net/bize-ulasin adresinden dekorasyonblog.net ile irtibata geçmeniz rica olunur.

Kullanım Amacı

Kullanıcılar, dekorasyonblog.net websitesi üzerinde yapılan paylaşımların, yayımlanan yazıların ve görüntülerin yalnızca kişisel yorum, paylaşım veya tartışma amaçlı olduğunu, bunların dışında özellikle reklam ve tanıtım gibi herhangi bir amaç gütmeyeceklerini kabul ederler.

Kullanım Şartları

Her dekorasyonblog.net kullanıcısı, adı soyadını ve e-posta adresini ilgili alanlara girerek dekorasyonblog.net üzerinden Kullanım Koşulları sınırları çerçevesinde dilediği gibi paylaşım yapabilir, yazı ve görüntü yayımlayabilir.

Kullanıcı, dekorasyonblog.net hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • E-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.
  Facebook kullanıcısı ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.
 • dekorasyonblog.net tarafından sağlanan hizmetlerin, yazılımların ve görsellerin telif hakkı dekorasyonblog.net’e ait olduğundan, bu içerikleri hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
 • dekorasyonblog.net hizmetlerini kullandığında paylaştığı ifade, yazı ve dekorasyonblog.net ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine aittir ve diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
 • dekorasyonblog.net’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, dekorasyonblog.net’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.
 • Ahlak dışı, ırkçı, tehdit içeren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj, görsel ve yorum göndermemelidir.
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların dekorasyonblog.net’e devredildiğini kabul eder.
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeli, kırıcı ve küçümseyici ifadeler kullanmamalıdır.
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamalı, basıp çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
 • Reklam yapmamalı, herhangi bir mal veya hizmet satmamalı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamalı.
  dekorasyonblog.net’in iznini almadan dekorasyonblog.net içeriğini, hizmetlerini, ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanmamalıdır.
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeli, yaymamalı, kötüye kullanmamalıdır.
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemelidir.
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde dekorasyonblog.net’in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Yetkiler

dekorasyonblog.net aşağıda belirtilen yetkilere sahiptir.

 • dekorasyonblog.net herhangi bir zamanda websitesinin ve sistemlerin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
  Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen kapatılması durumunda dekorasyonblog.net’in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • dekorasyonblog.net, hizmetlerinin zamanında, hatasız, güvenli sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir fakat taahhüt etmemektedir.
 • dekorasyonblog.net kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları mesajların ve görsellerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı dekorasyonblog.net sorumlu tutulmayacaktır.
 • dekorasyonblog.net kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • dekorasyonblog.net kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin paylaşılan ev görselleri, panoya eklenen notlar, tartışmalar üzerinde yazılmış yorumlar vb..) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik gibi eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya dekorasyonblog.net sistemi içinde dekorasyonblog.net tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, dekorasyonblog.net’den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • dekorasyonblog.net, kullanıcının dekorasyonblog.net sistemi dışındaki internet sitelerine yönlenmesini ve geçiş yapmasını sağlayabilir. Bu durumda kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden dekorasyonblog.net’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 • dekorasyonblog.net kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
  dekorasyonblog.net, kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekle yükümlüdür.

Verilerin Saklanması

dekorasyonblog.net, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. dekorasyonblog.net, söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler dekorasyonblog.net Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez. dekorasyonblog.net üzerinde kayıtlı kullanıcı bilgileri (kullanıcı isim, soyadı, e-mail adresi ve sair bilgiler), kullanıcıların yaptıkları yorum/değerlendirmeler, paylaşımlar, yayımladıkları diğer yazı ve resimler vb. dekorasyonblog.net Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır.